Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou II

Na konci roku 2020 vyšla publikace, která v 17 článcích mapuje celé spektrum možností rehabilitace u roztroušené sklerózy. Její vznik inicioval spolek MSrehab v čele s Lucií Suchou (editorka publikace). Jedná se o přepracované a doplněné vydání materiálu z roku 2015.

Tato brožura je určená pro rehabilitační odborníky – fyzioterapeuty, psychoterapeuty, ergoterapeuty, rehabilitační lékaře a další a také pro lékaře a sestry specializovaných MS center.

Z úvodního slova k brožuře od prof. MUDr. Evy Kubala Havrdové z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN:

Dnes už víme, že pohybová aktivita pacientů s RS by měla být nezbytnou součástí jejich běžného života od začátku nemoci. Víme už, že pacient, který je zvyklý na fyzickou zátěž, má vyšší míru schopnosti regenerace a v případě ataky má rychlejší návrat do stavu před atakou než pacient, který nemoci podlehne a rezignuje na možnost se ji postavit. Máme dnes nepřeberné množství technik, jak ovlivnit nejen specifický deficit, ale celkový stav včetně aerobní zdatnosti. Každý pacient má své individuální obtíže a podle toho lze použít různé metody, jak je ovlivnit.

Pohybová aktivita společně s individuální fyzioterapií by měla být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy a prováděna v podstatě cely život. Každý pacient se musí naučit vnímat své tělo, poznat své limity a naleznout správnou míru intenzity cvičeni, při které nedojde k přetížení organismu a zhoršeni neurologických obtíží. Aktivizace pacienta stran pohybové aktivity, ale i kognitivního tréninku by měla byt společným úsilím neurologa, fyzioterapeuta a psychoterapeuta.

Celá brožura je ke stažení ZDE

Přehled článků

1/ Slovo úvodem (E. Kubala Havrdová)

2/ Rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou z pohledu medicíny založené na důkazech (M. Hoskovcová)

3/ Problematika spastické parézy u pacientů s roztroušenou sklerózou (M. Hoskovcová, O. Gál)

4/ Pohybové aktivity u pacientů s roztroušenou sklerózou a využití fyzioterapeutických technik na neurofyziologickém podkladě (E. Strusková, L. Geierová)

5/ Poruchy chůze a rovnováhy při roztroušené skleróze a možnosti rehabilitace (K. Novotná)

6/ Rychlost chůze a zvládání každodenních aktivit u osob s roztroušenou sklerózou (K. Novotná, J. Hendrychová, M. Kövári)

7/ Ataxie a posturální instabilita: možnosti rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (O. Gál)

8/ Terapie únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou: možnosti využití kombinovaného edukačního programu (K. Novotná, R. Malinová)

9/ Dysfunkce pánevního dna u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (M. Havlíčková)

10/ Dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou (L. Mrázková, J. Sýba, M. Kysilko, A. Kavka, M. Hrušková, L. Dostálová)

11/ Cvičení typu „body and mind“ u osob s roztroušenou sklerózou (K. Novotná)

12/ Soběstačnost osob s roztroušenou sklerózou a jak může pomoci ergoterapie (K. Novotná, K. Kulíšková)

13/ Rehabilitace kognitivních funkcí (D. Chmelařová, R. Mouček)

14/ Adherence a sebevědomí v psychoterapeutické práci s pacienty s roztroušenou sklerózou (J. Tomanová)

15/ Roztroušená skleróza – pozdější stadia včetně paliativní péče (T. Krejsková, A. Hagarová)

16/ „Dokud alespoň trochu můžu…” (A. Hagarová)

17/ Kombinované programy psychoterapie a fyzioterapie (L. Suchá, R. Malinová)

18/ Význam psychoterapie v léčbě roztroušené sklerózy (R. Malinová)

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.