Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop“

Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop” u pacientů s roztroušenou sklerózou: srovnání vlivu funkční elektrické stimulace a peroneální ortézy – výsledky pilotní studie

Autoři: Mgr. Klára Novotná, Mgr. Romana Konvalinková, MUDr. Jana Lízrová Preningerová,
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Pracoviště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.