Odborně

Drobnomalby

Autorka: Renáta Schubertová
Tora, 2013
Přečtěte si komentář o této knize od prof. E. Havrdové

Komplexní fyzioterapeutický pohled pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Autorky: Mgr. Anna Steinerová, MUDr. Martina Kövári
Grifart, Brno, 2012
Příručka + DVD pro pacienty, která přináší základní informace o RS a možnostech její léčby z rehabilitačního hlediska. Praktický průvodce pro každodenní pohybový režim.

Spasticita a její léčba

Autoři: Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, Doc. MUDr. Edvard Ehler, Doc. MUDr. Rober Jech
Maxdorf, 2012
Komplexní monografie zejména pro neurology a rehabilitační pracovníky. Je zaměřená na praktické aspekty léčby spasticity u dospělých s různými neurologickými poruchami a nemocemi, součástí knihy je i diferenciální diagnostika spasticity u různých nemocí – např. u chronického poranění mozku a míchy, roztroušené sklerózy, cévní mozkové příhody, neurodegenerativních onemocnění a jiných vzácných stavů spojených se spasticitou.

Cvičení při roztroušené skleróze II aneb Domácí tělocvična

Autoři: MUDr. Blanka Keclíková, Mgr. Lucie Keclíková
SMS – sdružení mladých sklerotiků, 2009
Příručka + DVD pro pacienty, pokračování předchozí publikace, opět ve spolupráci pacientů a fyzioterapeutů

Cvičení při roztroušené skleróze

Autoři: Bc. Lucie Keclíková, Mgr. Renata Šupová, Bc. Petr Řezníček
SMS – sdružení mladých sklerotiků, 2007, 2008
Příručka + DVD pro pacienty připravená ve spolupráci lidí s diagnózou RS a fyzioterapeuty vyškolenými na RS

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.