Odborně

Vliv cvičení jógy na posturální stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Bc. Kateřina Michálková
Diplomová práce 2018
Celý text práce ke stažení zde

Fyzioterapie u nemocných s roztroušenou sklerózou: ovlivnění spasticity a posturální stability

K. Honsová
Bakalářská práce 2006
Celý text práce ke stažení zde

Využití CI terapie u RS

Eliška Klesnilová
Diplomová práce 2018, Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská Fakulta Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Celý text práce ke stažení zde

Efekt cvičení pilates na stabilitu a chůzi u pacientů s RS

Anna Gabrielová
Diplomová práce 2018, Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská Fakulta Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Celý text práce ke stažení zde

Ovlivnění spasticity u pacientů s RS metodou elektrické stimulace podle Jantsche

Anna Pokorná
Diplomová práce 2018, Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská Fakulta Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Celý text práce ke stažení zde

Vliv poruchy chůze na možnosti aktivit u pacientů s RS

Jiřina Hendrychová
Diplomová práce 2018, Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská Fakulta Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Celý text práce ke stažení zde

Naděje, pozitivní mentální zdraví a sebeúčinnost u pacientů s roztroušenou sklerózou ve srovnání s běžnou populací

O. Škoda
Diplomová práce 2016, Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta, Psychologický ústav
Celý text práce ke stažení ZDE

Léčebně-rehabilitační plán a postup u roztroušené sklerózy

M. Prokešová
Bakalářská práce 2014, Masarykovu univerzita Brno, Lékařská fakulta
Celý text práce ke stažení zde

Organizace skupinových pohybových aktivit pro pacienty s roztroušenou sklerózou

K. Novotná
Diplomová práce 2013, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
PDF

« Předchozí 1 2 Další »
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.