Odborně

Současné trendy v rehabilitaci pacientů s RS

Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou - 17 článků

Autoři: kolektiv autorů
Editor: Lucie Suchá
Vyšlo v nakladatelství Solen jako supplementum Neurologie pro praxi a Psychiatrie pro praxi v roce 2016
Publikace vznikla ve spolupráci s MSrehab, z.s.
ISBN 978-80-7471-172-5

Přehled článků

1/ Slovo úvodem (E. Havrdová)

2/ Rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou z pohledu medicíny založené na důkazech (M. Hoskovcová)

3/ Problematika spastické parézy u pacientů s roztroušenou sklerózou (M. Hoskovcová, O. Gál)

4/ Pohybové aktivity u pacientů s roztroušenou sklerózoua fyzioterapeutické techniky na neurofyziologickém podkladě (D. Hillayová)

5/ Poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou a možnosti jejich rehabilitační terapie (K. Novotná)

6/ Ataxie a posturální instabilita: možnosti rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (O. Gál)

7/ Únava a možnosti jejího ovlivnění u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (L. Suchá)

8/ Pánevní dno na pomezí oborů (M. Havlíčková)

9/ Dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou (L. Mrázková, J. Sýba, M. Kysilko, A. Kavka, M. Hrušková, L. Dostálová)

10/ Motivace ke cvičení u pacientů s roztroušenou sklerózou (K. Novotná)

11/ Ergoterapie (T. Krejsková)

12/ Rehabilitace kognitivních funkcí (D. Chmelařová)

13/ Adherence a sebevědomí v psychoterapeutické práci s pacienty s roztroušenou sklerózou (J. Tomanová)

14/ Význam psychoterapie v léčbě roztroušené sklerózy (R. Malinová)

15/ Roztroušená skleróza – pozdější stadia včetně paliativní péče (T. Krejsková, A. Hagarová)

16/ „Dokud alespoň trochu můžu…” (A. Hagarová)

17/ Intenzivní víkendové programy s fyzioterapií a psychoterapií mohou dlouhodobě zlepšit kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (L. Suchá, R. Malinová)

 

Kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitace u roztroušené sklerózy - vyšlo v Neurologii pro praxi 2020; 21(1)

Autoři: Klára Novotná, Lucie Kadrnožková, Jana Blahová Dušánková
Pracoviště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MS rehab, z. s.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.