Využití krokoměrů

Využití krokoměrů pro zvýšení pohybové aktivity a ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou, pilotní studie

Autoři: Klára Novotná, Renata Větrovská, Daniela Hillayová, Petr Řezníček, Eva Kubala Havrdová
Pracoviště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd l. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, MSrehab z.s., Ústav tělovýchovného lékařství 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra 

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.