Město
Jméno / název
Adresa
Telefon E-mail www stránky
Praha 8

Monada, klinika komplexní rehabilitace
Střelničná 8a

+420 272 940 401
+420 736 750 927
klinika@monada.cz new.monada.cz
Praha 5

Rehabilitační klinika Malvazinky
U Malvazinky 5

+420 251 116 602
+420 251 116 712
recepce.a.rkm@mediterra.cz www.klinika-malvazinky.cz
Praha 1

Rehabilitační oddělení NMSKB
Vlašská 36

+420 257 197 111 rehabilitace@nmskb.cz www.nmskb.cz/oddeleni/rehabili
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.