Město
Jméno / název
Adresa
Telefon E-mail www stránky
Praha 2

Neurologická klinika
VFN, Karlovo náměstí 32

+420 224 966 515
+420 224 966 422
rscentrum@vfn.cz www.neuro.lf1.cuni.cz/index.ph
Praha 5

Neurologická klinika
FN Motol, V úvalu 84

+420 224 436 855 eva.meluzinova@fnmotol.cz www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddel
Praha 10

Neurologická klinika
FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50

+420 267 162 492
+420 267 162 388
www.fnkv.cz/ms-centrum.php
Praha 4

Neurologické oddělení
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800

+420 261 083 620
+420 261 083 242
marketa.grunermelova@ftn.cz www.ftn.cz/pacientum-a-verejno
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.