Město
Jméno / název
Adresa
Telefon E-mail www stránky
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Mgr. Michal Škrabánek
Gahurova 5265
760 01 Zlín Zlín
zlin@czp-zk.cz www.czp-zk.cz/
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.