Město
Jméno / název
Adresa
Telefon E-mail www stránky
Plzeň

Neurologická klinika
FN Plzeň, Alej Svobody 80

+420 377 103 239 fiedlerj@fnplzen.cz www.fnplzen.cz/pracoviste_deta
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.