Město
Jméno / název
Adresa
Telefon E-mail www stránky

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s.
Sokolovská 119/54
360 05 Karlovy Vary
353 998 050 www.sluzbypostizenym.cz
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.