Město
Jméno / název
Adresa
Telefon E-mail www stránky
Jihlava

Neurologické oddělení
Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59

+420 567 157 475 www.nemji.cz/ms-centrum/d-3437
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.