Město
Jméno / název
Adresa
Telefon E-mail www stránky
Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice

Šárka Sládková
Boženy Němcové 54
České Budějovice
sarkasla@seznam.cz www.nemcb.cz/oddeleni/rehabili
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.