Výsledky dotazníkového šetření o dostupnosti komplexní neuro-rehabilitační péče pro pacienty s RS

Dotazníkové šetření proběhlo v druhé polovině roku 2020 a jeho výsledky byly publikované v časopisu Neurologie pro praxi.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.