Stanovisko České neurologické společnosti k očkování proti coronaviru u neurologických pacientů

Česká neurologická společnost ČLS JEP vydala 23. prosince 2020 své stanovisko k očkování proti coronaviru SARS-COV-2 u pacientů s neurologickými onemocněními. U pacientů s autoimunitním onemocněním CNS (např. roztroušená skleróza) doporučuje s očkováním raději vyčkat na vyhodnocení dlouhodobějších nežádoucích účinků vakcín.

Celé znění doporučení si můžete přečíst na webech Aktivní život nebo České neurologické společnosti.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.