RS v době pandemie a význam psychoterapie (prof. Kubala Havrdová)

Na tiskové konferenci Nadačního fondu Impuls, pořádané 25. května ke Světovému dni RS, zaznělo 9minutové sdělení prof. Evy Kubala Havrdové.

Ze záznamu se stále aktuálně můžete seznámit s dopady pandemie na populaci pacientů s RS v ČR, jejími riziky a s důvody pro vzrůstající potřebu psychoterapie.

V rámci záznamu celé tiskové konference začíná v čase 17:55.  

Tisková konference Nadačního fondu IMPULS | 25. května 2021 - YouTube

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.