První schválená terapie pro léčbu primárně progresivní roztroušené sklerózy

Chtěli bychom Vás tímto informovat, že od 1. 10. 2019 byla státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválena úhrada pro první přípravek určený k léčbě pacientů s diagnózou primárně progresivní roztroušená skleróza (PPRS).

Tento přípravek může být již čtenářům znám, jelikož je používán i pro léčbu časnější formy roztroušené sklerózy a to její tzv. relaps-remitující formy (RRRS). Přípravek byl schválen již 8. ledna 2018 Evropskou lékovou agenturou (EMA), ale do úhrady PPRS se dostává až nyní.

Jedná se o první přípravek určený k léčbě této formy vůbec.

Pro více informací kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, který by Vám měl sdělit podrobnosti. Pro podrobnější informace o přípravku odkazujeme rovněž na nedávno zveřejněný článek pana Dr. Peterky z RS centra v Plzni, který se více rozepsal o přínosu tohoto léku pro léčbu RS.
Zdroje: SÚKL, Aktivní život

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.