Přednášky prof. E. Kubala Havrdové a R. Malinové na Dni otevřených dveří VFN

21. června proběhl Den otevřených dveří v MS centru VFN v Praze a v rámci programu zazněly i 2 přednášky.
Prof. Eva Kubala Havrdová se svém sdělení (18 minut) zabývala tím, jak si uchovat zdravý mozek.
Renata Malinová (psychoterapeutka MS centra VFN) poskytla ucelený přehled na téma psychoterapie RS (34 minut).
Záznamy obou přednášek jsou nyní volně přístupné na youtube kanálu NF Impuls.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.