Nový přehledový článek o interdisciplinární RHB péči u osob s RS (Novotná et al., 2021)

Komplexní interdisciplinární rehabilitační péče o osoby s roztroušenou sklerózou
- vyšlo v Neurologii pro praxi 2021; 22(1): 50–55

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.