Doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou v době epidemie COVID – 19

Vzhledem k situaci s koronavirem a obavami mezi pacienty pokládáme za vhodné sdílet toto doporučení prof. E. Kubala Havrdové a doc. D. Horákové z MS centra VFN.

Doporučení si můžete přečíst zde

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.