Den otevřených dveří v MS centru VFN

Letošní osvětový a edukační Den otevřených dveří, který organizuje Nadační fond Impuls, se přesunul na internet.

Proběhl v úterý 24. listopadu a měl velmi zajímavý program:

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. – Představení komplexní péče v RS centru
Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD. – Proč potřebujeme data z registru pacientů
MUDr. Dominika Šťastná – Covid-19 u pacientů s RS
Mgr. Klára Novotná, PhD. – Rehabilitační programy RS centra
Mgr. Klára Novotná, PhD. – Krátké protažení nejen na home-office 

Všechny krátké prezentace je možné ještě teď shlédnout na webu NF Impuls nebo na Youtube

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.