Setkání setkání s tvůrcem a propagátorem zpětnovazebních systémů a telerehabilitace

Dovolujeme si Vás pozvat u na setkání s tvůrcem a propagátorem zpětnovazebních systémů a telerehabilitace - DR. AVRAHAM COHEN, CLINICAL DIRECTOR, PT, PH.D.

1. listopadu 2017 od 16.00 hodin

Pozvánka zde

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.