Seminář "Roztroušená skleróza v životě pacienta"

MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha si vás dovoluje pozvat na seminář, který je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním. Seminář se uskuteční 9. 9. 2017 od 9.00 hodin v Holiday Inn Prague Congress Centre (Na Pankráci 15/1684, Praha 4).

 

Více informací zde

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.