Roskiáda – sportovní hry pro pacienty s RS

18.–20. 9. 2020
Nymburk

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.