Regionální seminář fyzioterapeutů a psychoterapeutů Hradec Králové

Datum a místo konání: pondělí 13. listopadu 2017 | 15.00 – 18.00 hod.
Neurologická klinika FN Hradec Králové, Sokolská 581 | seminární místnost

Program

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.