Pacientský seminář

22. 7. 2021 od 16.00 hodin

Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.
Seminář je vhodný i pro rodinné příslušníky

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.