Cerebrocon

Zveme Vás na 4. ročník multioborové dvoudenní konference – 16.-17. října 2019, Janské Lázně

Podrobné informace naleznete zde

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.