Pacientské organizace

UNIE ROSKA

Unie Roska - již 20 let pomáháme pacientům s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Jsme občanské sdružení s celorepublikovou působností, sdružujeme v 38 regionálních organizacích více než 3.300 členů. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v oblasti sociálního poradenství a sociální rehabilitace. Zajišťujeme kompletní informační servis a poskytujeme sociální, pracovně-právní a psychologické poradenství ve složitých situacích, které nemocné s RS a jejich blízké potkávají. Hájíme zákonná práva pacientů.
Připravujeme odborné přednášky a semináře nejenom o problematice života s RS. Aktivně spolupracujeme s lékaři a dalšími odborníky v oblasti zdravé výživy a fyzioterapie. Mezi naše další důležité aktivity patří domácí i zahraniční ozdravné akce a rekondiční rehabilitační pobyty, organizace cvičení, plavání a hipoterapie. Provozujeme vlastní vzdělávací pracoviště a 7 MS center Roska, která slouží jako informační, poradenská a kontaktní místa, cvičební prostory a místa pro jazykové a další kurzy.
4× ročně vydáváme populárně naučný časopis Roska určený pro lidi s RS a ty, kteří se jim věnují. V edici Roska vydáváme řadu knižních publikací, vzdělávacích brožur, instruktážních a naučných CD a DVD.
Každoročně pořádáme nejrůznější akce ke Světovému dni roztroušené sklerózy (poslední středa v květnu) a ke Dni roztroušené sklerózy v České republice (25. 6.), z nichž nejvýznamnější je národní konference „Místo pro kvalitní život s RS“. Pořádáme konference, benefiční a humanitární akce. Podporujeme uměleckou činnost nemocných RS pořádáním výstav jejich děl. Podílíme se na mezinárodní spolupráci, jsme členem mezinárodní federace MSIF a stejně tak i členem evropské platformy EMSP.
Unie Roska nesdružuje pouze nemocné s RS a jejich blízké. Je otevřená všem osobám, jejichž společným zájmem je pomáhat nemocným s RS. O našich aktivitách se můžete informovat na pravidelně aktualizovaném internetovém portálu www.roska.eu


LOKÁLNÍ ORGANIZACE ROSKA

www.roska.eu

www.aktivnizivot.cz/rs-v-regionech


SMS – SDRUŽENÍ MLADÝCH SKLEROTIKŮ

portal.klubsms.cz

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.