Odborně

Využití krokoměrů

Využití krokoměrů pro zvýšení pohybové aktivity a ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou, pilotní studie

Autoři: Klára Novotná, Renata Větrovská, Daniela Hillayová, Petr Řezníček, Eva Kubala Havrdová
Pracoviště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd l. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, MSrehab z.s., Ústav tělovýchovného lékařství 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra 

Circuit Training

Circuit Training Can Have Positive Impact on Muscle Strength, Balance, Depression and Fatigue in Multiple Sclerosis Patients: A Randomized Controlled Study

Autoři: Novotna K, Sucha L, Kalincik T, Reznicek P, Sobisek L, Hoskovcova M, Kubala Havrdova E

Pracoviště: 
Department of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
MS rehab z.s., Prague, Czech Republic
Department of Medicine, University of Melbourne, Melbourne, Australia; Department of Neurology, Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australia
Department of Statistics and Probability, University of Economics, Prague, Czech Republic
Endowment fund Impuls, Prague, Czech Republic

Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop“

Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop” u pacientů s roztroušenou sklerózou: srovnání vlivu funkční elektrické stimulace a peroneální ortézy – výsledky pilotní studie

Autoři: Mgr. Klára Novotná, Mgr. Romana Konvalinková, MUDr. Jana Lízrová Preningerová,
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Pracoviště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze

Možnosti využití taneční podložky

Možnosti využití taneční podložky v neurorehabilitaci

Autoři: Novotná K., Braumová L.

Pracoviště:
Neurologická klinika a Gentrnm klinických neurověd, l .LF a VFN v Praze
MS rehab z.s., Cesko 

Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace

Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace

Autoři: 
Kövári M., Novotná K., Havlíčková M., Roubíčková L., Konvalinková R., Kadrnožková L., Suchá L.

Pracoviště: 
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

Pilotní studie využitelnosti nového programu...

Pilotní studie využitelnosti nového programu pro kognitivní rehabilitaci osob s roztroušenou sklerózou

Autoři: Novotná K., Janatová M., Kadrnožková L., Holeňová M., Motýl J., Horáková D., Kubala Havrdová E.

Pracoviště:
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,1. LF UK a VFN, Praha
MS rehab z.s.
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK., Praha 

 

Únava jako nejčastější překážka

Únava jako nejčastější překážka pohybových aktivit u osob s roztroušenou sklerózou

Autoři: K. Novotná, L. Suchá

Pracoviště: Neurologická klinika l. LF UK a VFN a Centrum klini. neurověd, Praha, ČR

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.