Odborně

Úloha psychoterapie v léčbě RS

autorka: Renáta Malinová
Kapitola z knihy Roztroušená skleróza (Mladá fronta 2013), vloženo 2016.
PDF

Úloha fyzioterapie v léčbě RS

Autoři: Martina Hoskovcová, Lucie Suchá, Ota Gál

Kapitola z knihy Roztroušená skleróza (Mladá fronta 2013)

PDF

Novinky u roztroušené sklerózy

Autorka: Prof. MUDr. Eva Havrdová 

Vloženo: 9.11.2015, zaznělo na konferenci "O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu"

VIDEO (začátek: ve 2 min 25 s)

Úvod do roztroušené sklerózy

autorka: Jana Volná
vloženo: 2014
PDF

Sociální aspekty roztroušené sklerózy

autor: Martin Hanibal
vloženo: 2014
PDF

Kombinace psychoterapie a fyzioterapie

autorky: Renáta Malinová, Lucie Suchá
vloženo: 2014
PDF

Rozdělení fyzioterapie u RS (pro přehlednost)

autorka: Lucie Suchá
vloženo: 2014
PDF

Fyzioterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

autorka: Lucie Suchá
vloženo: 2014
PDF

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.