Využití funkční elektrostimulace

Autoři: Novotná K., Konvalinková R.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Odkaz na celý text článku ZDE

 
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.