Únava jako nejčastější překážka

Únava jako nejčastější překážka pohybových aktivit u osob s roztroušenou sklerózou

Autoři: K. Novotná, L. Suchá

Pracoviště: Neurologická klinika l. LF UK a VFN a Centrum klini. neurověd, Praha, ČR

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.