RS help - 1. DÍL

CVIČENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA I.
Dobrá funkce svalů pánevního dna je důležitá pro správnou kontrolu vyprazdňování a sexuální funkce.  
Mgr. Klára Novotná 
Fyzioterapeutka Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.