Pohyb, cvičení a RS – otázky a odpovědi

Pohyb, cvičení a RS – otázky a odpovědi

Autoři: Mgr. Klára Novotná

Pracoviště:
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

 

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.