Pilotní studie využitelnosti nového programu...

Pilotní studie využitelnosti nového programu pro kognitivní rehabilitaci osob s roztroušenou sklerózou

Autoři: Novotná K., Janatová M., Kadrnožková L., Holeňová M., Motýl J., Horáková D., Kubala Havrdová E.

Pracoviště:
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,1. LF UK a VFN, Praha
MS rehab z.s.
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK., Praha 

 

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.