Patient education for people with multiple sclerosis-associated fatigue: A systematic review

Autoři: Wendebourg MJ, Heesen C, Finlayson M, Meyer B, Pöttgen J, Köpke S

PLoS ONE 12(3): e0173025. 

Publikováno 7. 3. 2017 jako open acces článek.

Odkaz na fulltext článku ZDE

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.