Naděje, pozitivní mentální zdraví a sebeúčinnost u pacientů s roztroušenou sklerózou ve srovnání s běžnou populací

O. Škoda
Diplomová práce 2016, Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta, Psychologický ústav
Celý text práce ke stažení ZDE

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.