Možnosti využití taneční podložky

Možnosti využití taneční podložky v neurorehabilitaci

Autoři: Novotná K., Braumová L.

Pracoviště:
Neurologická klinika a Gentrnm klinických neurověd, l .LF a VFN v Praze
MS rehab z.s., Cesko 

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.