Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace

Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace

Autoři: 
Kövári M., Novotná K., Havlíčková M., Roubíčková L., Konvalinková R., Kadrnožková L., Suchá L.

Pracoviště: 
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.