Kurz pro psychoterapeutické pracovníky

MZ vydá k 1.4. Výzvu ke vzniku Center vysoce specializované péče pro pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica. Je tím po mnoha letech reflektována potřeba komplexní, a nejen farmakologické péče o tyto pacienty.

Nedílnou součástí této péče v 15 Centrech v ČR je i poskytování péče psychoterapeutické.  Protože znalosti o tomto onemocnění v posledních letech enormně narostly a v jeho léčbě došlo k velkému pokroku, chceme, aby tyto informace měli i ti, kteří psychoterapeutickou péči budou poskytovat. Podle Výzvy by každé Centrum mělo mít kontakt na alespoň jednoho psychoterapeutického pracovníka v rozumném dosahu bydliště pacienta. Abychom umožnili sdílení nejnovějších informací o tomto onemocnění stejně jako sdílení společných poznatků o efektivní komplexně rehabilitační péči o tyto pacienty, vypisujeme Kurz "Psychoterapeutická péče u roztroušené sklerózy" na 1. LF UK v termínu 11. 2. - 12. 2. 2019.

 

Přihlásit se můžete zde

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.